Elkezdtük Annavölgy megújítását

A helytörténeti kutatások szerint Annavölgy területén korábban középkori vashámor, majd az Újkor idején két papírmalom, nagy kiterjedésű szőlőültetvény és présházak, borospincék voltak egészen a magyarországi szőlőkultúrát elpusztító 19. századi filoxérajárványig. Az egyik malomépületet később vadászházzá alakították, melyet Hauszmann Alajos a Simai családtól vásárolt meg 1882-ben.

Illusztráció: 18. századi térképrészlet

A családi birtokon kisebb gazdaság épült ki, gyümölcsössel, szőlővel, méhessel, számos gazdasági épülettel. A területen átfolyó, gyakorta kiáradó Bükkös-patak medrét szabályozták, a meglévő gazdasági épületeket felújították és elkészült a park egyik érdekessége, a középkori és barokk kőfaragványokkal dekorált, romantikus hangulatú műrom.

 

Illusztráció: romantikus hangulatú műrom

A későbbiekben „Hauszmann-villa”-ként emlegetett kibővített vadászház átalakításának pontos időpontja nem ismert. A terület egykori bejáratát jelző, korabeli fényképeken látható székelykapun olvasható dátum 1885. Az akkoriban népszerű svájci stílusú fagerendás nyaralót magába foglaló birtokot Hauszmann Alajos 1913-ban eladta és csak az építész halálát követően, 1926-ban vásárolta vissza a család. A második világháború után a birtokot államosították, a mintagazdaságot megszüntették, a területen az 1960-as évek elején honvédségi üdülőkomplexum épült és a magára hagyott Hauszmann-féle nyaralóépületet elbontották.

Illusztráció: Hauszmann-villa, 1930-as évek (Seidl Marietta engedélyével)

A park területének kertészeti gondozását, a zöld környezet szakszerű ápolását munkatársaink 2021 óta látják el, akik az épületek állagmegóvását, az utak és sétányok tisztán tartását, a zöldterület szakszerű gondozását végzik.

Illusztráció: a terület elvadult állapota 2021 tavaszán

Miután a területet birtokba vettük, az illetékes környezet- és természetvédelmi szervekkel egyeztetve felmértük annak állapotát, megvizsgáltuk az ottani növényzet összetételét és azonnal megkezdtük a fél évszázad alatt felhalmozott vegyes hulladék összegyűjtését, rendeztük és füvesítettük az új Annavölgyi úti trafóház környékét. Rövid időn belül elkészültünk a Bükkös-patak két partját összekötő kis hidak felújításával és a terület elektromos berendezéseinek korszerűsítésével.

Illusztráció: a Bükkös-patak hídjának felújítása

 Az egykori Hauszmann-villa rekonstrukciós terveinek elkészítéséhez nélkülözhetetlen volt az eredeti épület pontos helyének meghatározása, amelyet az egykori szemtanúkkal egyeztetve egy salakos teniszpálya alatt azonosítottak a szakemberek. A régészeti feltárás igazolta a feltételezést, az épület kváderkövekből faragott alapjait feltártuk.

Illusztráció: A Hauszmann-villa feltárt alapjai

A park megtisztítása, az eredeti állapot visszaállítása hosszú időt vett igénybe, ugyanis a munka során fokozottan kellett ügyelnünk a védett élőhelyek biztonságára, az ott található különleges állat- és növényfajokra.

Illusztráció: a lombos fák gyökerein élősködő kónya vicsorgó (fotó: Boros Ildikó Laura)

A parkban megfigyelhetők olyan rovarfajok egyedei, mint a fecskefarkú lepke, a kis apollólepke, a szarvasbogár, a hőscincér és a havasi cincér.

Illusztráció: kardoslepke (fotó: Boros Ildikó Laura)

A parkot kettéválasztó Bükkös-patak állatvilága is különlegesnek mondható, megtalálható benne a kövi rák és a kövi csík, a víz környezetében pedig lábatlan gyíkkal, foltos szalamandrával és különféle békafajokkal, illetve az erdei- és a kockás siklóval találkozhatunk. Nyaranta rendszeres vendégünk egy fekete gólyapár és a tőkés récék, ugyanakkor minden jellegzetes erdei madárfaj egyedei megfigyelhetők, esténként pedig patkós denevérek gyérítik a környék rovarállományát.

Illusztráció: foltos szalamandra (fotó: Boros Ildikó Laura)

Jelenlegi fenntartó munkánkat az invazív növényfajok és a gyomnövények azonosítása, az elburjánzott aljnövényzet kezelése és a balestveszélyes helyzetek megelőzése határozza meg. A park élővilágának és biztonságának védelme érdekében megújítottuk a régi vadvédelmi kerítést, a vagyonbiztonság fenntartása érdekében korszerű megfigyelőrendszert telepítettünk.

 

 

 

  • Az Alapítvány neve: Hauszmann Alapítvány
  • Az Alapítvány székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II/1.
  • A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 77.Pk.60.442/2021/2.
  • Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013161
  • Az Alapítvány adószáma: 19308526-2-41

A Hauszmann Alapítvány
központi elérhetőségei

Székhely és levelezési cím:
1013 Budapest,
Döbrentei u. 10. II/1.

E-mail:
info@hauszmannalapitvany.hu