Hauszmann konferencia - 2023

November 15-én rendeztük meg a „Mesterek öröksége - a művészi igényű kézműves szakmák kutatásának és oktatásának kérdései egykor és napjainkban” című konferenciát a megújuló Budavári Palotanegyedben újjászületett Főőrség épületében, ahol körbejártuk a szépmíves mesterségek kutatásának, oktatásának és megújításának kérdéskörét, valamint bemutattuk az alapítvány munkáját és eredményeit.

Dr. Dóczi Gergely

Dr. Dóczi Gergely, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja köszöntőjében arról beszélt, hogy az egyetemen folytatott vitáik tárgya a leggyakrabban arról szólnak, hogyan hasznosulhat legjobban a képzőművészet, hiszen bár ez a fajta hasznosítás az elmúlt néhány évtizedben nem volt fókuszban hazánkban, de egyre nagyobbnak mutatkozik az igény, hogy a vizuális élmény és a használhatóság, a szépség és a hasznosíthatóság közelebb kerüljenek egymáshoz. Ezért is üdvözölte, hogy a Hauszmann Alapítvány is felismerte a Kisképző értékeit, és a szépmíves mesterségek komplex oktatási, kutatási és dokumentációs céljai megvalósítása érdekében szoros együttműködésbe kezdtek.

Vassné Bojta Amina

Vassné Bojta Amina, a Hauszmann Alapítvány főigazgatója előadásában azt emelte ki, hogy az alapítvány 2021 óta együttműködő partnere a Várkapitányság, 2022 óta pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége és a Kisképző. A szakmai szervezetek közül elsőként a Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestületével született együttműködési megállapodás.

A kihalófélben lévő szakmák pótlására új képzések indultak a Kisképzőben. A Hauszmann Alapítvány anyagi és szakmai támogatásával a Kisképző pedagógusai és szakoktatói az intézményben ápolt hagyományok alapján indítottak szépmíves szakképzéseket. A kezdeményezés nemcsak hiánypótló, de történelmi lehetőség is, hiszen sok szakmában már csupán néhány olyan szakember dolgozik, aki képes a tudás hiteles átadására. A szeptemberben megkezdett oktatás államilag elismert képzési formája kétéves, esti tagozatú, az első osztály létszáma 34 fő. További cél egy saját oktatási központ létrehozása a Hauszmann-család egykori annavölgyi birtokán, ahol jelenleg a Hauszmann-emlékház, az oktatási épület és a kollégium tervezése zajlik. Hauszmann örökségének ápolásához kapcsolódva 2022-ben az alapítvány közreműködött Hauszmann Alajos naplójának megjelentetésében, gondozta és megjelentette a „Szent István király intelmei - régen és most” című munkát, idén pedig a Budavári Palotanegyed története című és a Szent István-termet bemutató angol nyelvű kötetet, valamint a „Hagyomány és modernitás” című tanulmánykötetet, mely a tavalyi Hauszmann konferencia előadásainak szerkesztett anyagát foglalja össze.

A tudományos konferencia meghívott előadói között több szakterület képviselői ismertették munkájukat, tapasztalataikat, kutatómunkájuk eredményeit.

Dr. Katona Júlia

Dr. Katona Júlia, az Iparművészeti Múzeum tudományos titkára, a Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény gyűjteményvezetője előadása a „Mesterségkutatás 1.0 ‒ Műipari és építőipari mesterségek az 1870-es és az 1920-as évek közötti időszakban” címmel az Iparművészeti Múzeum mesterségkutatási projektjének eredményeit ismertette.

Nagy Barbara

Nagy Barbara, a Kisképző intézményvezető-helyettese az alapítvánnyal együttműködésben elindított szépmíves képzésnek helyet adó intézmény múltját és jelenét mutatta be az 1778-tól működő elődintézményektől a jelenlegi képzésekig Az iparrajzoktatás intézményes keretei, jellemző résztvevői a Budapest Székesfővárosi Iparrajziskolában (1886-1946) című előadásában.

Dr. Kiss Zoltán Károly

Dr. Kiss Zoltán Károly, kulturális és szerzői jogi területen tevékenykedő jogász, a Miniszterelnökség Kormánybiztosi Titkárságának munkatársa A rajzasztaltól az áttervezésig, avagy meddig terjednek az építész szerzői jogai című előadásában az építészre vonatkozó szerzői jogok ismertetését követően a vári felújítások esetében felmerült konkrét kérdések kapcsán megfogalmazott szakvélemények legfontosabb megállapításait ismertette.

Dr. Horváth Orsolya, a Századvég Oktatási és Innovációs ágazatának igazgatója a kézműves szakmák oktatásának külföldi tendenciáiról és a magyar lakosság szépmíves szakmákhoz való pozitív viszonyulásáról beszélt Kihívások az európai kézműves oktatásban: multidiszciplináris vizsgálat című előadásában. A Századvég által elvégzett felmérések eredményeit kielemezve az intézet pontos célokat, javaslatokat tudott megfogalmazni a szépmíves szakmák köztudatba emelésével és az oktatásmódszertannal kapcsolatban.

Szabó Franciska, a Kisképző művésztanára az idén szeptemberben indult szépmíves képzés osztályfőnöke Szakmódszertan régen és ma – a szépmíves képzés rajzoktatásának és stílustanának friss tapasztalatai címen tartott előadásában betekintést nyerhettünk abba, hogy a pedagógusra milyen feladatokat ró az új képzésre való felkészülés – a 19. századi módszertan kutatásától és tanulmányozásától annak a mai korba való átültetéséig.

  • Az Alapítvány neve: Hauszmann Alapítvány
  • Az Alapítvány székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II/1.
  • A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 77.Pk.60.442/2021/2.
  • Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013161
  • Az Alapítvány adószáma: 19308526-2-41

A Hauszmann Alapítvány
központi elérhetőségei

Székhely és levelezési cím:
1013 Budapest,
Döbrentei u. 10. II/1.

E-mail:
info@hauszmannalapitvany.hu