Szépmíves tanévnyitó a Kisképzőben

2023. szeptember 9-én megkezdődött a tanév a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium szépmíves műhelyeiben. A Hauszmann Alapítvány támogatásával, 34 tanuló kezdte meg munkáját.

Az intézmény igazgatójának, Szűcs Tibornak a beszédében elhangzott, hogy régi, de mégis új képzés tér vissza a Kisképző falai közé, az 1778-ban alapított Budai Rajziskola (Schola Graphidis Budensis) hagyományait követve.

A Hauszmann Alapítvány támogatásával fém-, festő-, szobrász- és üveg szépmíves mesterségek oktatása vette kezdetét. A cél olyan szakemberek képzése, akik a magyarországi történelmi épületek felújításának szobrászati, festészeti, üveg- és fémmegmunkálási feladatait magas színvonalon tudják majd végezni.

A diákokat a Hauszmann Alapítvány nevében Jánovszki Tamás köszöntötte, aki kiemelte, hogy az oktatási programnak köszönhetően a következő két évben olyan hasznos és a mindennapokban alkalmazható gyakorlati tudásra, mesterségbeli jártasságra tesznek majd szert, melynek munkájuk során a továbbiakban jó hasznát vehetik.

A hivatalos ünnepség után a diákok műhelyvezetőik kalauzolásával ismerhették meg a Kisképző épületét, leendő műhelyeiket.

  • Az Alapítvány neve: Hauszmann Alapítvány
  • Az Alapítvány székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II/1.
  • A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 77.Pk.60.442/2021/2.
  • Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013161
  • Az Alapítvány adószáma: 19308526-2-41

A Hauszmann Alapítvány
központi elérhetőségei

Székhely és levelezési cím:
1013 Budapest,
Döbrentei u. 10. II/1.

E-mail:
info@hauszmannalapitvany.hu