Tudomány, oktatás és gyakorlat a kézműves mesterségek megőrzéséért

Együttműködési megállapodást írt alá a Hauszmann Alapítvány és a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont 2024. április 4-én. A Hauszmann Alapítvány gondozza Hauszmann Alajos életművét, építészeti örökségét és szellemi hagyatékát, valamint dolgozik a szépmíves mesterségek oktatási, kutatási és dokumentációs központjának létrehozásán.

A HUN-REN BTK alapfeladatának tartja a magyar kulturális örökség feltárását és gondozását, kutatásainak értelmezése során reflektál a jelenkor kihívásaira. Az Alapítvány törekvései találkoznak a Kutatóközpont munkájával, miszerint az a nemzeti identitás szempontjából alapvető témák tanulmányozásával foglakozik, és illeszti a tapasztalatokat a nemzeti és nemzetközi tudományos diskurzusba a többi közt a művészettörténet, a néprajztudomány, a régészet, a történettudomány és a régészet területén. A partnerek vállalták, hogy együttműködnek Hauszmann Alajos életművének tudományos értékű feldolgozásában, valamint szellemi hagyatékának és a szépmíves mesterségek kutatásában, népszerűsítésében, szakmai utánpótlásának és magas színvonalú képzésének elősegítésében. Ennek érdekében az Alapítvány és a Kutatóközpont munkatársai részt vesznek szakmai rendezvények, ösztöndíjak és programok szervezésében, megosztják egymással eredményeiket, illetve együttműködnek a fenti célokat előmozdító kiadványok előkészítésében és megjelentetésében. Az együttműködés megvalósítását segíti az MTA Veszprémi Területi Bizottságának Kézművesipar-történeti Munkabizottsága, melynek több tagja a Kutatóközpont Munkatársa is egyben.

 

  • Az Alapítvány neve: Hauszmann Alapítvány
  • Az Alapítvány székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II/1.
  • A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 77.Pk.60.442/2021/2.
  • Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013161
  • Az Alapítvány adószáma: 19308526-2-41

A Hauszmann Alapítvány
központi elérhetőségei

Székhely és levelezési cím:
1013 Budapest,
Döbrentei u. 10. II/1.

E-mail:
info@hauszmannalapitvany.hu