Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

A Hauszmann Alapítvány mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelete rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett" személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Jelen Szabályzat tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy az Adatkezelő milyen adatokat gyűjt, azokat miként használhatja fel, továbbá ismerteti az Adatkezelő által igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat »

Adatkezelési tájékoztató kiadványok értékesítéséhez kapcsolódó adatkezelések tárgyában »

Adatkezelési tájékoztató konferenciák szervezése tárgyában »

  • Az Alapítvány neve: Hauszmann Alapítvány
  • Az Alapítvány székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II/1.
  • A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 77.Pk.60.442/2021/2.
  • Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013161
  • Az Alapítvány adószáma: 19308526-2-41

A Hauszmann Alapítvány
központi elérhetőségei

Székhely és levelezési cím:
1013 Budapest,
Döbrentei u. 10. II/1.

E-mail:
info@hauszmannalapitvany.hu