Kiadványok


A már megjelent kötetek postai utánvétellel megrendelhetők a kiadónál, az info@hauszmannalapitvany.hu e-mail címen.


Testőrök és paripák - A Csikós udvar története

Hauszmann Alapítvány
Budapest, 2023

A Csikós udvar története a Budavári Palotanegyed múltjának fontos fejezete. A 20. század rombolásai után a mi nemzedékünknek jutott a feladat, hogy régi fényében állítsuk helyre míves épületeit, s újra beillesszük azokat mindennapi életünkbe. Ez a kiadvány tisztelgés az egykori alkotók előtt, és köszönet mindazoknak, akik magas színvonalon végezték a megújítás munkáját.

Szent István-terem - Találkozás a történelemmel

Hauszmann Alapítvány
Budapest, 2023

A Szent István-terem egyszerre volt a nemzeti büszkeségként épült Budavári Királyi Palota ékessége, amelyet a történelem elpusztított, és a magyar iparművészet „Szent Grálja”, amely elveszett. A palota megújításának fontos állomása e nagyszerű ékszerdoboz újjáalkotása. Ez a kötet a Szent István-terem születésének, pusztulásának és újjászületésének történetét beszéli el: a múlttal való találkozásra hívja az Olvasót.

A Budavári Palotanegyed története

Hauszmann Alapítvány
Budapest, 2023

„A Budavári Királyi Palota sorsa összefonódott a nemzet életével. E kötettel utazásra hívjuk Önt, keresztül az építkezések és rombolások, illetve az újrakezdések hullámzó évszázadain, a kultúrateremtő korszakokon és a háborúk gerincroppantó idején. Röviden megmutatjuk, mit jelentett Buda, a királyok székhelye a magyarság számára, s vetünk egy pillantást a jövőre, amelyet ezekben az években formálunk."

Saint Stephen’s Hall An Encounter with History

Hauszmann Alapítvány
Budapest, 2023

„St Stephen’s Hall was the crowning ornamentof the Royal Palace of Buda Castle, an object of national pride lost in the tides of history, and the lost “Holy Grail” of Hungarian arts and crafts.The recreation of this exquisite “jewel box” is a milestone in the renovation of the palace. Here we tell the story of the creation, destruction and resurrection of St Stephen’s Hall, and invite you to an encounter with history.”

„A Szent István-terem egyszerre volt a nemzeti büszkeségként épült Budavári Királyi Palota ékessége, amelyet a történelem elpusztított, és a magyar iparművészet „Szent Grálja”, amely elveszett. A palota megújításának fontos állomása e nagyszerű ékszerdoboz újjáalkotása. Ez az angol nyelvű kötet a Szent István-terem születésének, pusztulásának és újjászületésének történetét beszéli el: a múlttal való találkozásra hívja az Olvasót.”

Hauszmann Alajos naplója

Kiadta a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával az MMA Kiadó Nonprofit Kft.
Szakmai együttműködő partner a Hauszmann Alapítvány
Budapest, 2022

„Ugyancsak 1917. év június hó 9-én töltöttem be életemnek hetvenedik esztendejét. Visszapillantva életem múltjára, örömmel állapíthatom, hogy azon szerencsés emberek sorába tartozom, akik elmondhatják, hogy boldogan éltek. Mint teljesen vagyontalan léptem az építész pályára, s noha kezdetben nélkülözésekkel küzdöttem, csakhamar oly sikereket értem el,, amelyek jövőmet biztosítani látszottak, és mikor műegyetemi tanárnak lettem kinevezve, számos megbízásban részesültem, amelyek anyagi helyzetemet előnyösen befolyásolták, úgy hogy családalapításra gondolhattam. Ernyedetlen szorgalommal dolgoztam és lelkiismeretesen végeztem úgy tanári, valamint építészi megbízásokból származó kötelességet. Sok új barátot szereztem, és megbízóim feltétlen bizalmára tettem szert, és csakhamar a közügyek terén is tért foglalhattam, úgy hogy már a múlt század vége felé egyik legkeresettebb építész voltam.  Mivel takarékosan éltünk, és kedves feleségem is rendkívül takarékos volt, az idők folyamán vagyonom megszaporodott, úgy hogy maholnap szemeimet behunyom, családom anyagi helyzete biztosítva van. Ez a megnyugtató érzés, valamint az a tudat, hogy nem dolgoztam és nem éltem hiába, végül az az öröm, amelyet unokáim körében élvezek, valóban boldogítanak.”  - Hauszmann Alajos

Gulyás Gábor: Szent István király intelme – régen és most/ Gábor Gulyás The Admonitions of St Stephen – Then and Now

Hauszmann Alapítvány
Budapest, 2022

„A könyv hiánypótló munkának tekinthető, amennyiben Szent István király Intelmek című alkotását olyan komplex módon tárgyalja, amelyre korábban nem volt példa. A műről eddig jórészt történeti megközelítésű elemzések születtek, melyekben nem fogalmazódott meg az az állítás, amely itt középpontba kerül: az Intelmek Magyarországon az „első ismert szépirodalmi alkotás”. Ennek megfelelően Gulyás Gábor a művet nem a Szent István-i törvényekhez tartozó törvénykönyvként értelmezi, hanem olyan szövegként, melynek művészeti értéke is van, még akkor is, ha „nem fikcióra épül, hanem a szerző egzisztenciálisan megszenvedett meggyőződéseire”. A tudományos igényességű tanulmányokból álló könyv nagy érdeme az interdiszciplináris volta. A kiváló szerző az irodalmi megközelítés mellett ugyanolyan komolyan veszi a történeti, politikai, vallási és etikai perspektívát is. Valamint hozzáad mindezekhez még egy nagyon sajátos kontextust: a kortárs képzőművészetét.” - Habsburg György

  • Az Alapítvány neve: Hauszmann Alapítvány
  • Az Alapítvány székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II/1.
  • A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 77.Pk.60.442/2021/2.
  • Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013161
  • Az Alapítvány adószáma: 19308526-2-41

A Hauszmann Alapítvány
központi elérhetőségei

Székhely és levelezési cím:
1013 Budapest,
Döbrentei u. 10. II/1.

E-mail:
info@hauszmannalapitvany.hu