Oktatás a Kisképzőben


A 2024/25-ös tanévben folytatjuk az egyedülálló szépmíves oktatást a Kisképzőben!

Alapítványunk támogatásával folytatódik a szakmai képzés, melynek célja a kihalófélben lévő mesterségek oktatása, és a magyar építészeti, valamint a hazai képző- és iparművészeti örökség ápolása, fenntartása.

A szobrász, festő, fém és üveg szépmíves mesterségek után új szakiránnyal bővül az oktatás: az idei tanévben megkezdődik a fa- és bútor szépmíves képzés is.

A hazánkban többszáz éves múltra visszatekintő oktatás célja olyan művészi igényű kivitelezési ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a magyarországi történelmi épületek, várak, kastélyok felújításának feladatait tudják majd végezni. A legtehetségesebbek akár a megújuló Budavári Palotanegyedben, a Citadellán vagy a visegrádi várban is dolgozhatnak majd.

A képzés helyszíne a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája, közismert nevén a Kisképző. A képzés térítésmentes, ideje 2 év. Alapítványunk tanulmányi ösztöndíj-lehetőséget biztosít az előfeltételeket teljesítő diákok számára.

A szakmai képzésekre előzetesen a Kisképző honlapján található regisztrációs linken lehet jelentkezni: http://kiskepzo.hu/erettsegi-utani-fuggetlen-szakmai-kepzes_hauszmann-alapitvany.html

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

 


Fa- és bútor szépmíves képzés

A Fa- és bútor szépmíves széleskörű speciális rajzi- és plasztikai tudással rendelkezik az építészeti és épített környezethez kapcsolódó bútorzat és díszítmények létrehozásában. A megrendelés előírásai szerint, együttműködik belső terek és téregyüttesek korhű bútorzatának, berendezési és használati tárgyainak tervezésében, ábrázolásában, elkészítésében, fa díszítményeket, bútorokat tervez, rekonstruál és azokat kézi- és gépi eljárással kivitelezi. A munkálatok során a megrendelő vagy restaurátor utasításai szerint, műleírás, szakrajz alapján alkatrészcserét, törés, kopás helyreállítását, bizonyos darabok pótlását, felújítását, felületkezelését is végzi.

Bemutatkozó kisfilm »

Szobrász szépmíves képzés

A szobrász szépmíves szakember speciális rajzi és plasztikai tudással rendelkezik az építészeti, valamint épített környezethez kapcsolódó díszítmények létrehozásában. Stílustörténeti, szakmatörténeti és kiviteléstechnológiai ismeretekkel rendelkezik, a szobrászati díszműveket megrajzolja, megmintázza, és egyedi mintadarabot készít, melyeket sorozatgyártásra is alkalmassá tesz. A plasztikai díszítménykészítés során tudatosan alkalmazza a hagyományos, korhű technológiákat, és a megrendelő stiláris előírásai szerint, a szobrászat különféle műfajaiban díszítményeket tervez, kézi és gépi eljárással plasztikát készít.

Bemutatkozó kisfilm »

 

Festő szépmíves képzés

A festő szépmíves szakember megbízható vizuális tudással, alapos stílustörténeti, festészettörténeti tudással és átfogó technológiai, valamint az építészeti térhez kötődő falfestészeti (murális) ismeretekkel rendelkezik. A tervezői utasításoknak megfelelően tervezői-szerkesztői képességekkel valósítja meg a kívánt feladatokat. A festészeti tevékenységet önállóan vagy kivitelező csoportban, jellemzően az építészeti helyszínen végzi, és műemlékvédelmi szakember, restaurátor, képző– és iparművész, illetve tervező építész szakmai irányításával rekonstrukciós feladatokat is elvégez.

Bemutatkozó kisfilm »

Fém szépmíves képzés

A fém szépmíves szakember olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkezik, aki igényesen valósítja meg a fémmegmunkálás különböző területein adódó szakmai feladatokat. Munkája elsősorban a belsőépítészeti környezet tárgykultúrájához kapcsolódik. Tárgykészítő tevékenységét kivitelezőcsoportban vagy saját műhelyében végzi. Kézműves és gyártmánytervezői munkájában ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, stiláris és technikai jellemzőit. A megrendelő igénye szerint funkcionális tárgyakat tervez és készít különféle kézi és gépi eljárással.

Bemutatkozó kisfilm »

Üveg szépmíves képzés

Az üveg szépmíves szakember az üvegtárgyak készítésének különböző feladatait az adott stiláris kereteken belül saját készítésű, vagy megrendelői kiviteli tervek alapján valósítja meg. Tárgykészítő tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezetben vagy saját műhelyében végzi. A kézműves üveg területén ismeri és tudatosan alkalmazza a hagyományos üvegtechnológiákat, figyelembe véve azok funkcionális és esztétikai jellemzőit. A megrendelő igénye szerint funkcionális tárgyakat, plasztikákat, építészeti üvegelemeket tervez és készít különféle meleg- és hidegalakító eljárásokkal. Tevékenysége kiterjed az üvegcsiszolás, homokfújás, üvegfestés, ólomüveg-készítés, és meleg üvegalakítás technikáira, valamint sorozatgyártásra szánt üvegtárgyak modelljét és sokszorosító formáit készíti el.

Bemutatkozó kisfilm »

  • Az Alapítvány neve: Hauszmann Alapítvány
  • Az Alapítvány székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei u. 10. II/1.
  • A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 77.Pk.60.442/2021/2.
  • Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013161
  • Az Alapítvány adószáma: 19308526-2-41

A Hauszmann Alapítvány
központi elérhetőségei

Székhely és levelezési cím:
1013 Budapest,
Döbrentei u. 10. II/1.

E-mail:
info@hauszmannalapitvany.hu